Poslední zakázky

Zde jsou naše poslední zakázky které jsme uskutečnili.

Louny, u. Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V červnu 2018 jsme zahájili rekonstrukci kanalizace a vodovou v Lounech. Jednalo se o provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace

Číst více

Roudnice nad Labem, ul. Krabčická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Kratochvílova, začala naše společnost rekonstruovat kanalizaci a vodovod v další ulici v Roudnici nad Labem. Rozsah zakázky byl...

Číst více

Roudnice nad Labem, ul. Kratochvílova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V dubnu 2018 naše společnost prováděla stavební práce na akci Roudnice nad Labem, ul. Kratochvílova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Předmětem díla bylo provedení stavebních prací...

Číst více

Dálnice D3 Ševětín - Borek

Začátkem roku 2018 jsme zahájili odvodnění dálnice D3 na úseku Ševětín - Borek.

Číst více

Přestanov, okružní křižovatka

v červnu roku 2017 jsme zahájili zakázku s názvem " Přestanov, okužní křižovatka - SO 301 Dešťová kanalizace" zakázka trvala 4 měsíce

Číst více

Litoměřice, Rooseveltova a okolí - rekonstrukce kanalizace

Navazující zakázkou v Litoměřicích byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Rooseveltova. Tato zakázka měla délku trvání cca 1 rok

Číst více

Litoměřice, ul. Palachova - rekonstrukce kanalizace

V roce 2017 jsme zrealizovali zakázku "rekonstrukce kanalizace Litoměřice, ul. Palachova" Tato zakázka byla většího rozsahu a trvala 7 měsíců.

Číst více

NFK - Demolice a výstavba prodejny Lidl 421 Neratovice

V listopadu 2016 jsme zahájili stavební práce na demolici a výstavbě prodejny Lid v Neratovicích. Jednalo se o ležaté rozvody, odvodnění ploch + ORL, přípojku splaškové kanalizace a...

Číst více

Komunikace k 11 RD Vědomice

V listopadu roku 2016 jsme zahájili stavební práce ve Vědomicích. Jednalo se o inženýrské sítě pro 11 rodinných domů

Číst více

Dálnice D3 Veselí nad Lužnicí

Začátkem roku 2016 jsme realizovali zakázku Dálnice D3 Veselí nad Lužnicí - dešťová kanalizace na dálnici D3. Zakázka trvala zhruba 5 měsíců.

Číst více

Libochovice ul. Máchova - odstranění výusti LT8

V březnu roku 2016 prováděla naše společnost stavební práce spočívající v odstranění výusti LT v Libochovicích v ulici Máchova.

Číst více

I/15 Litoměřice rekonstrukce odvodnění

V říjnu roku 2015 začala naše společnost rekonstrukci odvodnění v Litoměřicích, která trvala až do března roku 2016

Číst více

Odkanalizování Rovenska pod Troskami

V červenci 2015 jsme prováděli zakázku " Odkanalizování Rovenska pod Troskami" předmětem díla byla: splašková a dešťová kanalizace, vodovodní řady, přípojky splaškové a...

Číst více

Dálnice D8 přeložka vodovodu DN500

V červenci roku 2015 naše společnost prováděla přeložku vodovodu na úseku D8 v Řehlovicích. Jednalo se montáž potrubí DN500 z tvárné litiny včetně zemních prací. Přeložka...

Číst více

Rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Křesín

V květnu 2015 naše společnost prováděla rekonstrukci kanalizace a ČOV v obci Křesín na Litoměřicku.

Číst více

Pracujeme s chutí