Odkanalizování Rovenska pod Troskami

V červenci 2015 jsme prováděli zakázku " Odkanalizování Rovenska pod Troskami" předmětem díla byla: splašková a dešťová kanalizace, vodovodní řady, přípojky splaškové a vodovodní. Zakázka trvala cca 4 měsíce