NFK - Demolice a výstavba prodejny Lidl 421 Neratovice

V listopadu 2016 jsme zahájili stavební práce na demolici a výstavbě prodejny Lid v Neratovicích. Jednalo se o ležaté rozvody, odvodnění ploch + ORL, přípojku splaškové kanalizace a přípojku vody.